Ceník výkonů nehrazených ze zdravotní péče

   
Administrativní výkon 100,- Kč
Vyžádaný snímek z ultrazvukového vyšetření plodu 50,- Kč
Těhotenský test na žádost pacientky 200,- Kč
Sepsání žádosti k umělému přerušení těhotenství včetně vyšetření 500,- Kč
Jednorázové vyšetřovací zrcadlo 20,- Kč
3D ultrazvukové zobrazení plodu    700,- Kč